Menu

Sản phẩm nổi bật

Dưỡng trắng

Senka White Beauty lotion I

Nước dưỡng làm mềm và trắng da SENKA

Xem chi tiết
Tẩy trang

Senka ALL Clear Water Fresh

Nước tẩy trang Micellar

Xem chi tiết

Danh sách sản phẩm

Nhu cầu da

xếp loại

Senka Perfect Aqua Rich Extra Moist Mask

Mặt nạ Giàu ẩm

Senka Perfect Aqua Rich Luminous Moist Mask

Mặt nạ Dưỡng ấm Trắng da

Senka Perfect Aqua Extra White Mask

Mặt nạ Dưỡng da Trắng hồng

Senka Perfect Aqua Soothing White Mask

Mặt nạ Dưỡng trắng Dịu mát